ABOUT US

INTEGRITETSPOLICY

VIKTIGT: Läs detta innan du använder Cliques tjänster.

ACCEPTERA INTEGRITETSPOLICYN

Clique är en tänst som produceras, hanteras och drivs av Somarketplaces AB på www.cliqueshop.com och mobilapplikationen “Clique” (nedan Tjänsten). Registrering, inloggning och navigation eller i någon form av användande av Tjänsten är likvärdigt till att acceptera Villkoren och Integritetspolicyn. Använd ej Cliques tjänster om du inte accepterar bestämmelserna som finns beskrivna i Villkoren.

BEHÖRIGHET

Clique följer tillämpliga regler för integritets- och konsumentskydd. Därför har åldersgränser för registrering och köp. Du är som användare välkommen att navigera och befinna dig på Clique oavsett ålder, men för att sälja eller köpa varor behöver du ha den ålder som framgår vid registreringen. Användare som är under 16 år måste inhämta målsmans godkännande. Skulle det visa sig att en användare i efterhand har registrerat sig och använt Tjänsten utan nödvändigt samtycke från målsman (i de fall det behövs) har Clique rätt att säga upp användarens konto på Tjänsten, se mer i Villkoren om avslut av konto.

DINA PERSONUPPGIFTER

Med personuppgifter avses den information som du som användare lämnar till Clique i registreringsprocessen, genom tredjehandstjänster (third party services) som t.ex. Facebook Connect, och/eller i andra sammanhang som t.ex. försäljning och köp av produkter, medverkande i tävlingar, genom svar i frågeformulär och i bedömningar av Cliques tjänster, under förutsättning att sådan information kan härledas till dig på sätt som avses i tillämplig personuppgiftslagstiftning. Exempel på personuppgifter är namn, användarnamn, mejladress, hemadress, ålder, kön, etc. När du ger Clique information i form av personuppgifter enligt ovan samtycker du till att Clique behandlar dina personuppgifter för att genomföra dina transaktioner på Tjänsten, förbättra och skräddarsy våra tjänster genom kontakt via mejl, telefon, SMS, eller annan likvärdig elektronisk kommunikation, eller via brev, för att:

• erbjuda riktad marknadsföring och skräddarsydd reklam från Clique och från Cliques samarbetspartners och annonsörer; • göra tjänsteuppdateringar och utveckla Tjänsten; • ge erbjudanden baserat på din föredragna kommunikation; • hjälpa till med kundtjänstärenden; • informera om Cliques tjänster samt andra tjänster inom vår företagsfamilj; • upptäcka och förebygga bedrägerier eller andra illegala aktiviteter.

AVSÄGA MEJLUTSKICK

Du kan välja att avsäga dig från mejlutskick från Clique genom att klicka i “avregistrering” i länken i mejlet. Du kan inte välja att avsäga dig från administrativ kommunikation med viktig information om ditt konto.

TREDJEPARTSTJÄNSTER

Du kan logga in på Clique med ditt Facebook-konto (här kallad “anslutande tjänst”). Om du använder en anslutande tjänst kan du enkelt komma åt Cliques tjänster och dela informationen i ditt nyhetsflöde. Genom att använda en anslutande tjänst tillåter du Clique att komma åt din information inklusive profilinformation, vänner och integritetsinställningar som är lagrade hos den anslutande tjänsten. Den personliga informationen samlad från den anslutande tjänsten är hanterad i enlighet med dennes integritetspolicy. När du loggar in med en anslutande tjänst går du med på att tjänsten (exempelvis Facebook) kontrollerar din webbläsares kakor (cookies) och samlar information om din aktivitet. Informationen som delas med den anslutande tjänsten samlas och lagras hos den anslutande tjänsten som sparar informationen på servrar som kan finnas utanför landet du bor i. Det är ditt ansvar att kontrollera Integritetspolicyn hos den anslutande tjänsten.

SÄKERHET OCH DELNING

Clique behandlar personuppgifter med hög säkerhet och i enlighet med tillämpliga regler. Det följer också av ovanstående att Clique kommer att dela med sig till andra användare med nödvändig information som godkänts av dig eller din användning av Clique, i syfte att genomföra transaktioner (dvs. om du köper ett objekt kan säljaren se din e-postadress och postadress för att slutföra transaktionen).

Som huvudregel gäller annars att Clique inte säljer eller delar personuppgifter med tredje parter. Tredje parter kan dock under vissa omständigheter få tillgång till personuppgifter; - vid erbjudanden av tjänster som exempelvis teknisk support eller marknadsföring, få tillgång till personuppgifter som behövs för att kunna genomföra sina uppdrag för Clique; - i händelse Cliques verksamhet överlåts till annan, varpå personuppgifter ingår i en sådan företagsöverlåtelse.
- om och när det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut eller för att skydda Cliques intressen och rättigheter. I samtliga fall då tredje part i de situationer som nämns ovan, behandlar personuppgifter tillhörande Cliques användare sker det enligt tillämpliga regler och med samma säkerhet som gäller för Clique.

LAGRING

Clique behåller personlig information så länge det är nödvändigt och relevant för Tjänstens funktion. Vi behåller även personlig information från nedstängda konton i syfte att följa tillämplig lag, förebygga bedrägeri, inhämta potentiellt skyldiga avgifter, lösa dispyter, felsöka problem, assistera vid utredningar eller tillvarata våra Villkor samt vid andra juridiska frågor. Om och när Clique inte längre kan motivera lagring av personlig information i enlighet med vad som sagts ovan kommer informationen att förstöras.

KAKOR (COOKIES)

Genom att använda Clique samtycker du till att Clique samlar information från tredjepartssajter, annonsservrar och “sponsors limitations” för användning av information och s k cookies (en textfil i din webbläsare). Liksom andra tjänster använder Clique både sessions- och beständiga cookies för att förbättra och anpassa din användning av Tjänsten. Med beständiga cookies tar Clique reda på hur många användare som använt Tjänsten samt vilka delar av den som är mest populär. Denna typ av information kan Clique dela med andra tredje parter i en aggregerad (avidentifierad) form som statistik till bland annat användare, samarbetspartners, sponsorer, annonsörer och liknande. En sessions-cookie används för att du lättare ska kunna navigera på Tjänsten. Sessions-cookien försvinner när du stänger din webbläsare.

De tredjepartssajter som Clique inhämtar cookie-information från är bland andra (men inte begränsat till):
Google Analytics (tillhandahålls av Google Inc.) för att göra det möjligt för Clique att (i) genomföra statistisk analys av exempelvis antalet besökare, och (ii) förbättra webbplatsens användning, till exempel för att göra mätningar av webbplatstrafiken.

Facebook (tillhandahålls av Facebook, Inc.) för att identifiera användare som är inloggade på Facebook och göra det möjligt att dela innehåll på Facebook (endast när du är inloggad på Facebook vid besök på vår webbplats och enbart när du klickar på Facebook-knappen)

LÄNKAR TILL TREDJEPARTSWEBBSIDOR

Clique kan innehålla länkar eller referenser till externa webbsidor. Vid navigation bort från Clique är det ditt ansvar som användare att gå igenom integritetsreglerna för de externa webbisidorna. Clique tar inget ansvar för något innehåll publicerat eller förvärvat på tredjehandswebbsidor.

FRÅGOR OM INFORMATIONSLAGRING OCH ANNULLERING AV GODKÄNNANDE

Om du som användare vill veta vilken information Clique har lagrat och/eller har andra frågor om Integritetspolicyn kan du alltid kontakta oss på support@cliqueshop.com. En användare som önskar ta tillbaka sitt godkännande Cliques behandling av personuppgifter kan välja att ta bort sitt konto under inställningar. Observera att hantering av dina personuppgifter är nödvändigt måste för att kunna driva Cliques tjänster, och vid borttagning av data resulterar i att kontot kommer tas bort. Läs avsnittet under “behållande” för att läsa mer om vad som händer om ditt konto avbryts och tas bort.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Clique förbehåller sig rätten att när som helst ändra och uppdatera villkoren i den här Integritetspolicyn. Datumet som finns att läsa högst upp på den här sidan visar dig när policyn som senast uppdaterades. Det är varje användares ansvar att kontinuerligt kontrollera dokumentet för eventuella uppdateringar.

Vid väsentliga materiella förändringar i Integritetspolicyn, kommer Clique att meddela dig sådana förändringar senast 30 dagar innan förändringen görs. Om du som användare fortsätter att använda Tjänsten efter att förändringen har verkställts, är användaren bunden till de nya villkoren. Om du som användare inte accepterar förändringar i den här Integritetspolicyn kan du avsluta ditt konto med omedelbar verkan när som helst innan förändringen blir effektiv. För att se hur du avslutar ditt konto, se här.

AVVIKELSER

Skulle någon bestämmelse i Integritetspolicyn komma att förklaras ogiltig, ska detta inte påverka övriga bestämmelsers giltighet, övriga bestämmelser ska gälla i full effekt.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor angående denna Integritetspolicy kan du alltid kontakta oss på support@cliqueshop.com.